Bæredygtighed og samfundsansvar

Ejendomme er én af de helt store klimasyndere og står for en stor del af den globale CO₂-udledning. Vi har som én af Danmarks største ejendomsinvestorer et særligt ansvar for at være med til at vende den udvikling. Derfor er bæredygtige tiltag og samfundsansvar to vigtige fundamenter i vores forretningsstrategi.

Bæredygtighed er kernen i fremtidens byggeri

Vi har sat en række ambitiøse og konkrete mål frem mod 2030 for at reducere CO2-udledningen fra vores ejendomme og gøre eksisterende og fremtidige ejendomme så klimaeffektive som muligt. I 2030 skal CO2-udledningen fra vores ejendomme være reduceret med knap 70 procent i forhold til 2019-niveau. Allerede nu er udledningen reduceret med 40 procent. Så vi er på rette vej. Samtidig skal 30 procent af vores ejendomme være bæredygtigheds-certificerede.

FN’s Verdensmål i Danica Ejendomme

Mål 13: Klimaindsats

Læs mere

Mål 17: Partnerskaber for handling

Læs mere

Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Læs mere

Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund

Læs mere

Mål 3: Sundhed og trivsel

Læs mere

Ansvarlige investeringer

Klima, miljø, sociale forhold og god selskabsledelse spiller en vigtig rolle, når Danica Pension investerer kundernes pensionsopsparing ansvarligt. Det er én af grundstenene i at kunne give kunderne et økonomisk trygt pensionsliv og bidrage til et mere bæredygtigt samfund. Da Danica Ejendomme er en del af Danica Pension, er det samme værdier, vi arbejder ud fra.

Læs mere

Investering i det gode liv

Bygninger er ikke kun et spørgsmål om mursten og plantegninger. Bygninger er rammen for mange menneskers livskvalitet. Derfor skal vi bygge ejendomme og udvikle grønne og sociale byområder, der bidrager til den grønne omstilling, større biodiversitet og et sundere og bedre liv.

I Danica Ejendomme har vi mål for at skabe ejendomme, der er tænkt ind i området og bidrager til det lokalsamfund, de er en del af. Fordi et samlet grønt byggeri er en god investering, der kan skabe attraktive afkast til kundernes pensionsopsparinger. Både nu og i fremtiden.

Sådan har vi fokus på bæredygtige tiltag i vores ejendomme

CO2-reduktion
Vi reducerer CO2-udledningen med 69 procent frem mod 2030. 

CO2-neutrale byggepladser
Vi har en ambition om klimaneutrale byggepladser senest i 2030. 

Bæredygtigheds-certificeringer 
30 procent af vores ejendomme skal være bæredygtigheds-certificeret i 2030.  

Fokus på biodiversitet
Vi fremmer biodiversiteten ved nye ejendomsprojekter. 

Cirkulære principper
Vi genbruger eller genanvender så mange byggematerialer som muligt. 

Styrker byliv
Vi har fokus på at bidrage til socialt sammenhængende byområder. 

Udvikler nye boligformer
Vi planlægger at bygge senior- og studie-/ungdomsboliger samt boliger til nye familietyper. 

Ordentlige arbejdsforhold
Vi stiller krav til arbejdssikkerhed, lønvilkår og lærlinge. 

Nyheder

Fordele for kunder i Danica Pension